Kontakt z nami

RING Piotr Grudzień
Szyszki-Folwark 8 06-126 Gzy
  +48 502 328 666
robert@ring.org.pl
NIP: PL 5681625369
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych firmy Irena Grudzień ul. Szyszki-Folwark 8, 06-126 Gzy, NIP: 5261696374 w celu informacyjno – marketingowym. Podaję dane osobowe dobrowolnie, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.